Gepubliceerd op 27 Juni 2017 19u08

Een terugblik op het afgelopen schooljaar.

Een terugblik op het schooljaar 2016-2017 laat voor het project Ontdek Techniektalent een mooi parcours zien.

Samen met onze partners werden er tal van vormings- en netwerkmomenten georganiseerd voor directies en leerkrachten uit het basis- en buitengewoononderwijs. De lancering van het mini-robotproject en de verdere uitrol van het project LEGO Education waren een groot succes. Ook de eerste editie van STEM@work was een absolute voltreffer. Niet te vergeten dat we bij de start van de lente onze nieuwe website lanceerden. Kortom, samen met de pedagogische begeleidingsdiensten, de sectoren e.a. partners kunnen we tevreden terugblikken.

Ook volgend schooljaar willen we met veel enthousiasme en inspiratie diezelfde innoverende en begeleidende rol verder blijven opnemen. Inzetten op meer onderzoekend en ontwerpend leren (leerlijnen 2.0), het in kaart brengen van interesses en talenten van jongeren, het verder inbedden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe projecten. Het zijn maar enkele doelen waar onze aandacht naartoe zal gaan.

Heel veel dank gaat uit naar u als directie, als techniekcoach, als leerkracht.
Samen werken we graag ook volgend schooljaar aan een sterker onderwijs!

Een fijne vakantie gewenst!
Team OTT


Naar het overzicht