Privacy informatie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ontdek Techniektalent, een initiatief van het Flankerd Onderwijs provincie Limburg, kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ontdek Techniektalent, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ontdek Techniektalent verstrekt. Ontdek Techniektalent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • schoolnaam
 • ankerschool
 • leerjaar
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type


Waarom Ontdek Techniektalent gegevens nodig heeft (de doelen)

Ontdek Techniektalent verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Concreet verwerkt Ontdek Techniektalent je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten te leveren
 • Ontdek Techniektalent analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoe lang Ontdek Techniektalent gegevens bewaart

Ontdek Techniektalent bewaart persoonsgegevens niet langer dan tot de doelen bereikt zijn.


Delen met anderen

Ontdek Techniektalent verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ontdek Techniektalent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ontdek Techniektalent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ontdek Techniektalent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ontdek Techniektalent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

Ontdek Techniektalent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ontdek Techniektalent bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ontdek Techniektalent te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ontdek Techniektalent heeft hier geen invloed op. Ontdek Techniektalent heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontdek Techniektalent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Ontdekott@gmail.com.


Beveiligen

Ontdek Techniektalent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ontdek Techniektalent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ontdekott@gmail.com.

www.ontdektechniektalent.be is een website van Ontdek Techniektalent.

Ontdek Techniektalent is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Universiteitslaan 1- 3500 Hasselt
 • Vestigingsadres: Kunstlaan 20 – 3500 Hasselt
 • Telefoon: 0032 11 30 58 67
 • E-mailadres: ontdekott@gmail.com