Ontdek Techniektalent steunt op zes pijlers. Deze zijn: 


De techniek-mobiel

De kern in het project is vast en zeker een ondersteunende mobiel. De mobiel heeft een meervoudige functie. Hij:

 • vervult de rol van een mini-technologielokaal;
 • is gelijktijdig bruikbaar in verscheidene lokalen/klassen dankzij zijn boxen-systeem;
 • bezit vele uitgewerkte oefeningen om de nieuwe eindtermen te bereiken;
 • bevat materialen en gereedschappen.

 

Vorming en ondersteuning

Enkele techniekcoaches uit de secundaire ankerschool bieden een gedegen vorming aan de leerkrachten van de omliggende basisscholen. Deze vorming behandelt in eerste instantie de standaardoefeningen uit de mobiel, zodat deze nadien zelfstandig in de basisscholen kunnen worden gegeven. Nadien kan deze vorming uitgebreid worden naar extra oefeningen.
De tijdsduur van het engagement dat hiervoor gevraagd wordt aan de ankerscholen, is de duur van het project. Wenselijk is echter ook nog continuïteit te waarborgen na het aflopen van het project.

 

Vakgroepwerking

Belangrijk voor het welslagen van dit project is de betrokkenheid van de leerkrachten. Daarom is het noodzakelijk dat de secundaire ankerschool binnen haar regio een vakwerkgroep opricht met een afvaardiging uit het basisonderwijs en de eigen school.

Via deze vakgroepwerking kunnen er per regio afspraken gemaakt worden omtrent vorming en ondersteuning. Ook kunnen er oefeningen of andere knelpunten in deze vakwerkgroep besproken worden. Zelfs het aanmaken van nieuwe oefeningen door de leerkrachten uit het basisonderwijs (wat straks de bedoeling is), kan via deze weg ondersteund en opgevolgd worden.

 

Website

Op deze neutrale website komende volgende gegevens:

 • De standaard uitgewerkte oefeningen en lesfiches. Dit zijn een aantal uniform uitgewerkte oefeningen voor alle Limburgse basisscholen. De reden hiervoor is dat de vorming en ondersteuning dan ook éénvormig kan blijven.
 • Links naar externe sites met beschikbare oefeningen/lessen rond "techniek".
 • In de webwinkel (onderdeel van de site) komen alle gegevens over de bestaande oefeningen (leveranciers van kant-en-klare oefeningen, artikelnummers, gebruikte materialen, leveranciers van verbruikersgoederen)
 • Algemene informatie
 • Vermelding van de participerende sectoren.

We verwachten dat de participerende scholen hun huidige uitgewerkte oefeningen ook ter beschikking zullen stellen op deze website.

 

Doe-dagen

Deze doe-dagen "kunnen" door nijverheidstechnische secundaire ankerscholen worden georganiseerd en vinden plaats of in vaklokalen van een secundaire school of in de basisschool zelf. Het idee is dat de leerkracht van de basisschool gecoacht wordt door een techniekcoach van de secundaire school.

 • De basisscholen participeren via beurtrol.
 • Het aantal uren wordt in verhouding tot de mogelijkheden door de ankerschool bepaald.
 • Het aangeboden thema wordt in overleg (tussen ankerschool en basisschool) vastgelegd, maar wordt op niveau van de jongeren van het basisonderwijs gegeven.
 • Het maximum aantal leerlingen (groepen) wordt door de ankerschool bepaald.

 

Opmerking: daar deze doe-dagen optioneel zijn, worden ze bijna volledig bepaald door de secundaire ankerschool en zijn ze niet opgenomen als verplicht onderdeel in de engagementsverklaring.

 

Projectweek

Het doel van de "projectweek" is om het nijverheidstechnisch onderwijs als kwalitatief hoogstaand onderwijs te promoten. Wij willen de waaier van studiegebieden en studierichtingen op een aantrekkelijke wijze presenteren aan 11- en 12-jarigen. Jongens en meisjes met interesse en talent voor techniek kunnen dan op een degelijke manier kennismaken met het brede aanbod aan studierichtingen en de talloze beroepen waartoe ze kunnen leiden in de boeiende wereld van de nijverheid.

 • De "projectweek" wordt door nijverheidstechnische secundaire ankerscholen georganiseerd, vindt plaats in vaklokalen van een secundaire school voor de leerlingen van de 3e graad basisonderwijs en wordt begeleid door de leerkracht van de basisschool en door enkele techniekcoach(en) van de secundaire school.
 • Het aantal dagen/uren wordt in verhouding tot de mogelijkheden door de ankerschool bepaald.
 • De aangeboden thema's worden in overleg (tussen ankerschool en basisschool) bepaald, maar is best een mix van oefeningen op niveau van de jongeren van het basisonderwijs, uitgebreid met oefeningen op niveau van het secundair onderwijs om de toekomstmogelijkheden in het kort te duiden. Dit brengt de "techniek" het meest compleet naar de jongeren toe.
 • Het maximum aantal leerlingen (groepen) wordt door de ankerschool bepaald.


Ook dit onderdeel is optioneel, en dus wordt het bijna volledig ingevuld door de secundaire ankerschool. Hierdoor is deze pijler eveneens niet opgenomen als verplicht onderdeel in de engagementsverklaring. Ook al zijn deze laatste 2 pijlers optionele onderdelen, ze leveren een enorme extra bijdrage aan het beoogde project, namelijk "techniek"een plaats geven in het basisonderwijs. De nijverheidstechnische ankerscholen die deze laatste pijlers aan hun omliggende basisscholen aanbieden, moeten hun eigenheid kunnen behouden. Uit een recente bevraging is namelijk gebleken dat er in Limburg al vele inspanningen en volwaardige initiatieven worden genomen op dit vlak. Deze inspanningen moeten dus voortgezet worden en kunnen alleen maar toegejuicht worden.