Gepubliceerd op 17 Februari 2018 05u11

Terugblik netwerkmoment: Feedback als motor voor het leerproces

Tijdens de startavonden van 22 en 25 januari '18 mocht Ontdek Techniektalent vertegenwoordigers uit maar liefst 142 Limburgse basisscholen verwelkomen. Het programma was dan ook veel belovend en ambiteus opgesteld.

Naast het belang van goed en kwaliteitsvol onderwijs als grondvoorwaarde voor ontwikkeling van kinderen en jongeren, en dit op basis van hun talenten, bracht de PXL-Hogeschool in kaart hoe er momenteel geëvalueerd, gerapporteerd en georiënteerd wordt door onze basisscholen.

Ook de Onderwijsinspectie Basisonderwijs gaf een presentatie waarbij aan de hand van de conclusies van het onderzoek werd gezocht naar groeikansen. Dit vanuit het referentiekader voor onderwijskwaliteit en Inspectie 2.0.

Gesprekstafels

Afsluitend en aan de hand van een klasfragment dachten de aanwezigen samen na over kansen, valkuilen en randvoorwaarden rond thema's als adequate feedback, of gemotiveerd evalueren en rapporteren delen met elkaar. De input vanuit de gesprekstafels werd met de aanwezige deelnemers gedeeld. Eigen vormingsmomenten en trajecten

Deze startavond werd meteen ook de aanzet voor de pedagogische begeleidingsdiensten om eigen vormingsmomenten en trajecten rond het thema evaluatie/rapportering/oriëntering op te zetten. Deze data vind je op de websitekalender van Ontdek Techniektalent of via de pedagogische begeleider zelf.


Het besproken filmpje van de techniekles kan u hier bekijken. Met dank aan het 4de leerjaar uit SBS Dilsen-Stokkem.


Naar het overzicht