Gepubliceerd op 2 April 2018 10u58

STEM@work editie '18 een terugblik

Op woensdagnamiddag 21 maart namen meer dan 130 leerkrachten uit het basisonderwijs deel aan workshops rond Techniek & Wetenschap. Dat deze workshops plaatsvonden in een twaalftal Limburgse bedrijven verspreid over de provincie, maakte het project nog grootser.

"Hoe concreter je jongeren in de basisschool toont hoe belangrijk techniek is op de werkvloer, hoe meer je hen stimuleert om hun techniektalent te ontdekken. Met STEM@work geven we leerkrachten de kans om de klaspraktijk aan de realiteit te toetsen. Een twaalftal bedrijven uit alle sectoren nemen als ambassadeurs van STEM@work deel. Naast het ter beschikking stellen van een gastlocatie, bieden zij de deelnemende leerkrachten aan om later ook met hun klas op bedrijfsbezoek te komen. Zo kunnen de leerlingen zelf beleven wat allemaal mogelijk is op de werkvloer met wat zij leren in de techniekles", zegt gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.


Voka - Kamer van Koophandel Limburg trad op als partner voor dit uniek concept. Gedelegeerd bestuurde Johan Leten: "Kennis samenbrengen en met elkaar delen is een noodzaak. De werkvloer van onze ondernemingen zorgt ervoor dat die kennis op een intense manier beleefd wordt. Binnen de bedrijfswereld wordt STEM@work alvast warm onthaald."


Speciale dank gaat naar de deelnemende leerkrachten en onze ambassadeurbedrijven.


Leerkrachten die met hun leerlingen nu of later een bedrijfsbezoek willen plannen, kunnen hiervoor contact opnemen met het gastbedrijf.

In samenspraak met het bedrijf zal dan naar een meest geschikte datum worden gezocht en verdere afspraken worden onderling geregeld.

Opgelet: dit aanbod geldt enkel voor leerkrachten die hebben deelgenomen aan STEM@work editie '18.


Naar het overzicht