SMART CITY 2050

Smart City 2050 is een uniek techniekproject op maat van de eerste graad secundair onderwijs en is gebaseerd op de nieuwe eindtermen STEM en TECHNOLOGISCHE COMPETENTIE. We dagen de leerlingen uit om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via informatietechnologie en het "Internet of Things".

Op maat van 12- tot 14-jarigen creëren we samen een stad die toekomstgericht denkt om zo maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 


Door middel van een inkijkexemplaar aan te bieden laten we jou per ervaringsgebied de leerinhoud en de aanpak alvast ontdekken.

Meer info omtrent Smart City wordt pas zichtbaar na te zijn ingelogd.