In de leerinhoud met als titel: “Techniek als fundering”, is het thema wonen de rode draad.