De techniekmobiel 2.0

Techniekmobiel 2.0

Met de techniekmobiel bieden we naast een aantal gereedschappen ook een groot aantal leer- en experimenteersets aan die op elk moment van de dag beschikbaar zijn in de eigen school. De techniekmobiel vervult niet alleen de rol van een heus minitechnieklokaal, maar is door het boxensysteem gelijktijdig inzetbaar in verscheidene lokalen/klassen.

 

Door het aanbieden van een leerlijn vertrekkend van de kleuters tot en met de derde graad basionderwijs kun je als leerkracht snel en op maat aan de slag met de experimenteerboxen opgebouwd rond Wetenschap en Techniek. Dit alles uitgewerkt volgens het STEM-principe waar het probleemoplossend denken en handelen worden gestimuleerd.

Inspirerend filmpje

Een mooi en inspirerend voorbeeld van een techniekles werd opgenomen in het 4de leerjaar in de Stedelijke basisschool Dilsen-Stokken.


Het onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal in deze les. Bijkomend laat de les zien hoe makkelijk je verbinding kan maken met andere vakken als taal en rekenen.x

Gebruiker scholen aanpassen

x

Geen toegang

Om naar deze pagina te surfen moet je een login hebben.