STEM= onderzoekend leren (=wetenschap) en ontwerpend leren (=techniek)

De nood aan een onderzoekende en/of ontwerpende aanpak in STEM-onderwijs is gebaseerd op het geloof dat het belangrijk is dat leerlingen echt verstaan wat ze leren, dat ze zelf hun concepten opbouwen of heropbouwen, en dat ze niet zomaar inhoud en informatie herhalen. Bovendien maakt deze aanpak het mogelijk om onderzoeksvaardigheden te verwerven en zo te bouwen aan een onderzoekende en/of ontwerpende houding. Met Ontdek Techniektalent bieden we 8 leerlijnen aan die het volledig STEM (Wetenschap & Techniek) curriculum omvatten. Met deze leerlijnen willen we schoolteams inspireren om tot een samenhangend onderwijsaanbod binnen W&T te komen. Daarbij worden schoolteams uitgedaagd om te zorgen voor verticale samenhang (aansluitende en opeenvolgende opbouw doorheen de verschillende jaren dat een leerling in de basisschool vertoeft) én horizontale samenhang (samenhang tussen de verschillende ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s). De leerlijnen werden ontwikkeld in samenspraak met de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten. 


INTERESSANT: om het wiskundig STEM-element binnen een STEM-opdracht te integreren, is een kostenplaat een handig en leuk leermiddel. Niet alleen dienen leerlingen bewust en zorgzaam om te gaan met materialen ook budgetbeheer is hier een aandachtspunt bij een kostenplaat. De fiche wordt als Word-document aangeboden zodat elke gebruiker deze fiche naar eigen voorkeur kan in- en aanvullen. (Klik hier om de kostenplaat te downloaden.)


STEMOOV-model BaO

bibliotheken

Het STEMOOV-model staat voor STEM Onderzoekend, Ontwerpend en Verbindend leren en werd ontwikkeld door de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg (AUHL). Dit model werd door Ontdek Techniektalent i.s.m. AUHL aangepast aan het curriculum van het basisonderwijs. Het model biedt inspiratie en houvast bij het ontwikkelen van STEM-vaardigheden en competenties. Meer info te bekomen via de pedagogische begeleidingsdienst of https://stemoov.weebly.com.

Een inspirerend filmpje over STEM-onderwijs.

Een mooi en inspirerend voorbeeld van een techniekles werd opgenomen in het 4de leerjaar in de Stedelijke basisschool Dilsen-Stokken.


Het onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal in deze les. Bijkomend laat de les zien hoe makkelijk je verbinding kan maken met andere vakken als taal en rekenen.


De leerlijn Zin1 staat in de focus. 
De materialen die zijn leerlingen gebruiken, zijn deze uit de techniekmobiel.

x

Gebruiker scholen aanpassen

x

Geen toegang

Om naar deze pagina te surfen moet je een login hebben.

x

Geen toegang

Om naar deze pagina te surfen moet je een login hebben.